2019 чылдын август 16-да 10.00 шактан 15.00 шакка чедир уеде халас юридиктиг дуза чедиреринин дугайында чарлал


Тыва Республиканын сан-хоо яамызы август 16-да 10.00-15.00 шактар аразында чонга юридиктиг дуза кадарын дыннадып тур!

Тыва Республиканын хунун демдеглеп эртирер байырлалга чергелештир, Россия Федерациязынын хамаатыларынын халас юридиктиг дуза алыр эргезин сагып, Тыва Республиканын Сан-хоо Яамызынын юристтер салбырынын ажылдакчыларынын 2019 чылдын август 16-да 10.00 - 15.00 шактар аразында юридиктиг дуза хереглеп турар чонунга Кызыл хоорайнын Чульдум кудумчузунун 18 дугаар бажынынын (Чазак черинин бажыны) 226 дугаар орээлинге халас юридиктиг дуза чедирер ажыл кылып чорударын дыннытывыс. 
Айтырыглар салып, харылзыжыыр телефону 3-05-84.

Опубликовано: 10.08.19 13:21:00

Тип события: Событие